LIÊN HỆ

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu dưới đây. Đại diện của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất. 
(Mục có dấu * là thông tin bắt buộc)

 • Chính sách cơ bản

  Chúng tôi thừa nhận sâu sắc rằng thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về khách hàng là thông tin đặc quyền có thể bao gồm quyền riêng tư của họ. Việc xử lý thông tin cá nhân trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi được thực hiện theo luật và hướng dẫn về bảo vệ thông tin cá nhân tại Nhật Bản, cũng như các điều kiện quy định dưới đây. Chúng tôi làm quen với tất cả các cán bộ và nhân viên của mình để họ quản lý thông tin cá nhân một cách thận trọng.

   

 • Xử lý thông tin cá nhân

  Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

  Việc thu thập thông tin cá nhân của công ty chúng tôi được thực hiện bằng cách sử dụng phương pháp hợp pháp và công bằng, đồng thời làm rõ mục đích sử dụng. Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết để hoàn thành mục đích sử dụng nhất định. Ngoài ra, thông tin cá nhân được sử dụng trong phạm vi không đi chệch khỏi mục đích sử dụng đã nêu.

  Quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân

  Chúng tôi quản lý thông tin cá nhân một cách nghiêm ngặt và không tiết lộ hoặc cung cấp thông tin đó cho bên thứ ba trừ khi (1) chúng tôi nhận được sự chấp thuận từ khách hàng của mình, (2) chúng tôi thuê bên ngoài xử lý thông tin cá nhân cho bên ngoài theo nhu cầu kinh doanh của chúng tôi sau khi thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo vệ bảo mật, hoặc (3) hành động như vậy dựa trên luật hiện hành. Ngoài ra, chúng tôi thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, mất mát, hư hỏng, làm sai lệch hoặc tiết lộ liên quan đến thông tin cá nhân.

  Những cải tiến liên tục đối với Hệ thống và Cơ chế Quản lý Bảo vệ Thông tin Cá nhân

  Chúng tôi thực hiện các cải tiến liên tục của hệ thống và cơ chế quản lý bảo vệ thông tin cá nhân.

  Thắc mắc về thông tin cá nhân

  Khi chúng tôi nhận được yêu cầu từ chủ thể thông tin cá nhân do công ty chúng tôi quản lý thông báo về mục đích sử dụng, tiết lộ, chỉnh sửa, ngừng sử dụng hoặc xóa thông tin đó hoặc ngừng cung cấp thông tin đó cho bên thứ ba, chúng tôi đáp ứng kịp thời trong một phạm vi hợp lý.

reCAPTCHA

Scroll

To TOP

Bản quyền thiết kế hogoWeb.com Xem tin tức tại Kiểm tra nhanh